27 MAART - LEVERING LAATSTE PLANTGOED

Bomen woordenlijst

Boomspiegel 

Bosgoed

Bosgoed is het begin van een goed bos. Jonge boompjes (2-3 jaar oud), met een hoogte van 80-120 cm noem je bosgoed. Bosgoed is goedkoper dan een grotere boom. Bosgoed is ideaal voor het beplanten van grotere bospercelen . 

Houtkant

Een houtkant is een (dubbele of driedubbele) rij bomen en grotere struiken.  Om de 5 jaar kap je (delen van) de houtkant. De bomen zullen daarna opnieuw uitschieten. Kappen doe je best gespreid over verschillende jaren zodat dieren altijd een schuilplaats hebben. 

Knotwilg

Plantgat 

De put waarin je de boom plant is een plantgat. De grootte van de put is afgestemd op de omvang van het wortelgestel. 

Vogelbosje

Een vogelbosje is een aanplant van bomen en grotere struiken waar vogels van smullen. Interessante soorten zijn onder meer Europese vogelkers, hazelaar, lijsterbes, meidoorn, sporkehout, lijsterbes en sleedoorn. Kies een vijftal soorten en reken ongeveer een plant per vierkante meter.  Een vogelbosje is ideaal voor een plek waar je zelf niet per se vaak komt. 


Wijkers en blijvers