27 MAART - LEVERING LAATSTE PLANTGOED

15.000 bomen voor Ternat

In Ternat planten we op korte tijd veel extra bomen. Heel veel.

Eén boom voor elke inwoner is niks teveel.

BOOM TERNAT

onze bomenteller staat op 2821

Reserveer je plantgoed

Boom Ternat organiseert de samenaankoop van plantgoed. Wij zorgen voor een mooie korting bij de kwekers en brengen de bomen tot in ternat. 

Reserveer je boom

Registreer je boom

Heb jij een of meer bomen  geplant? Registreer je aanplant via deze link. Wij zetten je bomen  op de kaart en op onze teller.

REGISTREER JE BOOM

Bomen voor Ternat

Geen plaats om zelf een boom te planten? Je kan steunen door een virtuele boom te kopen, of waarom niet: een stukje bos. 

ZOMAAR BOMEN VOOR TERNAT

Wij planten mee!

Een boom met karakter maakt me ademloos, blij en dromerig...

Herwig Stoelzaet

Op ons geboortekaartje roepen we op om een boom te planten... Spullen hebben we al genoeg. Groen om in te spelen vinden we veel belangrijker.

Lina Broekaert

Iets doen voor het klimaat en tegelijk lekker fruit oogsten voor ons ijs: daar teken ik voor!

Ineke Hofman

Alle foto's © Veronique De Smedt